Aktualności Aktualności

Las pamięci

Teren Nadleśnictwa Barycz zajmuje łączną powierzchnię ponad 13,500 ha. Część tych terenów to grunty porolne, przekazane do zagospodarowania w 1958r. ówczesnemu Koneckiemu Rejonowi Lasów. Organ ten pełnił funkcje zbliżone do instytucji nadleśnictwa, które w 1959r. jako Nadleśnictwo Barycz, zostało powołane do życia.

Trudne zadane postawione przed nowym Nadleśnictwem Barycz, jakim było zalesienie około 4 200 ha ziem uprawnych, pastwisk, łąk oraz nielicznych ogrodów i sadów, było wyzwaniem infrastrukturalnym zmieniającym sielski krajobraz wsi, funkcjonujący na tych terenach od wielu wieków. Do roku 1952 na terenach obecnych leśnictw Górny Staw, Józefów, Kacprów oraz Korytków istniało 18 miejscowości, których ludność postanowiono wysiedlić, a tereny przeznaczyć pod rozbudowę poligonu wojskowego „Barycz”, którego siedziba w miejscowości Barycz funkcjonowała już od czasów zaboru rosyjskiego. Tragedia 4536 mieszkańców wysiedlanych wsi, rozgrywała się w przedziale lat 1952-1953, w którym to czasie ówczesne władze proponowały, a pod koniec tego okresu, zmuszały do wyjazdu na tereny „ziem odzyskanych”. Mienie pozostawione – ruchomości oraz nieruchomości były odbierane w zamian za te przekazane na terenach zachodniej Polski. Wysiedleńcy trafiali głównie do województw wrocławskiego, zielonogórskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i olsztyńskiego, bez możliwości uzyskania rekompensaty za pozostawione mienie oraz bez możliwości powrotu w rodzinne strony.

Zaledwie cztery lata później plany rozbudowy poligonu zostały zaniechane. Wojsku pozostawiono jedynie fragment do celów ćwiczeń lotniczych. Pozostała część niezagospodarowanego obszaru -  u byłych mieszkańców tych terenów, wzbudziła nadzieję do możliwości powrotu na ojcowiznę. Powiatowa Rada Narodowa zezwoliła na reaktywowanie zaledwie siedmiu wsi – Barycz, Bębnów, Morzywół, Komaszyce, Brzeźnica, Rogówek, Miłaków, pozostawiając większość z ponad 7000 ha - Nadleśnictwu Barycz w celu stworzenia terenów leśnych.

W związku z tymi wydarzeniami, Nadleśnictwo Barycz w roku 2005 upamiętniło mieszkańców wysiedlonych wsi oraz wysiłek leśników wykonujących prace zalesieniowe, wznosząc pamiątkowy krzyż oraz dwa obeliski opisujące powyższe sytuacje. Dodatkowo w miejscu kilku niegdysiejszych wiosek zostały wzniesione cokoły, opatrzone kamienną tablicą z inskrypcją nazwy miejscowości tam się znajdujących.

Rokrocznie, pod koniec sierpnia, w tym pamiątkowym miejscu w sąsiedztwie dawnej wsi Ludwinów odbywa się spotkanie rodzin oraz byłych uczestników tych wydarzeń. Jest odprawiana polowa msza święta, a tuż po niej pełen nostalgii, czas wspomnień dawnych miejscowości i ludzi w nich mieszkających.

Zapraszamy do wysłuchania audycji na antenie radia Plus Radom