Aktualności Aktualności

Leśnicy Nadleśnictwa Barycz w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

W 101 rocznicę, prócz uczestnictwa w koneckich uroczystościach zainaugurowanych przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego przez lokalny samorząd, leśnicy z Baryczy zasilili również skład defiladowego pododdziału Leśników RDLP oraz wystawili sztandar Nadleśnictwa na wojewódzkich obchodach w Kielcach. Takie zaangażowanie Leśników, wpisujące się w scenariusz uroczystości, jest zawsze mile odbierane przez uczestników święta 11 Listopada.

Jak co roku lokalne - koneckie obchody rozpoczęły się w godzinach dopołudniowych pod Pomnikiem Wdzięczności wzniesionym - w latach 40-tych XX wieku - w miejscu dawnej cerkwi, której bytność w mieście kojarzyła się ówczesnym mieszkańcom z uciskiem zaborcy, narzucającym rusycystyczną codzienność podległym terenem. Program artystyczny oraz stylizowanie uczestników instalacji historycznej, nawiązywały ściśle do postaci uwiecznionych na pomniku Wdzięczności oraz do bohaterów  - ojców Niepodległości, zagranych w tym roku przez młodych aktorów związanych z koneckim Domem Kultury. Krótka scenka historycznej odezwy Marszała do legionów oraz jego deklaracja wobec osiągnięcia niepodległości Polski, wzbudziła w zebranych podziw kunsztu gry, owocujący gromkimi brawami, wieńczącymi część artystyczną uroczystości. Po niej, w asyście harcerzy, uczniów szkół mundurowych oraz grup paramilitarnych, odbyło się okolicznościowe składanie wiązanek. W tej oficjalnej części Nadleśnictwo Barycz reprezentowali: Jarosław Stępień - z-ca Nadleśniczego, Kamil Kubicki - pracownik Biura Nadleśnictwa oraz Rafał Jańczyk - podleśniczy leśnictwa Kacprów. Po części oficjalne przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej, zebrani uczestnicy przemaszerowani ulicami miasta w kierunku kolegiaty pw św. Wojciech i Mikołaja na mszę święto w intencji Ojczyzny, której przewodził proboszcz ks. kan.  Andrzej Zapart.