Aktualności Aktualności

Wspólnie dla przedszkolaków

Z inicjatywy oddziału przedszkolnego „Jeżyki” z ZPO w Stadnickiej Woli, we wspólnej akcji Nadleśnictwa Barycz i Komendy Powiatowej Policji w Końskich przeprowadzona została akcja informacyjno-edukacyjna dot. gospodarki leśnej, w połączeniu z elementami zagadnień bezpieczeństwa w ruch drogowym.

„Jeżyki”, „Sówki”, „Motylki” i „Zerowiaczki” – to nazwy oddziałów przedszkolnych z ZPO w Stadnickiej Woli skupiające łącznie około 120 podopiecznych. Ciekawość świata dzieci oraz cykl tematyczny programu realizowanego jesienią w placówce, zainicjował wizytę Nadleśnictwa oraz Policji w plenerowych zajęciach zorganizowanych przed budynkiem placówki oświatowej. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo, ponieważ zapewniało odpowiednie warunki do rozmowy o lesie, w którym króluje sosna, rosnąca również na placu rekreacyjnym znajdującym się vis a vi wejścia do budynku szkoły.

Tematem wiodącym przedstawiciela Nadleśnictwa – była gospodarka leśna, jako wiodąca ścieżka realizacji zadań związanych z dbałością o Polskie Lasy. Zagadnienia postępowania z drzewami i drewnem były, podczas czwartkowych zajęć, podwaliną kolejnego punktu wizyty jakim było sadzenie sadzonek dęba, na terenie placu szkoły. Do tego działania zmobilizowane zostały oczywiście przedszkolaki, którym pomagał zarówno Leśnik jak i Policjanci współtworzący przedsięwzięcie.

Równie istotnym, a jednocześnie wiodącym tematem prelekcji dla przedszkolaków było poruszenie zagadnień bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wspólnie z Policją, Lasy Państwowe nagłaśniają problem braku wystarczającej widoczności pieszych poruszających się w przestrzeni publicznej, jakimi są również obszary leśne. To właśnie akcja ”Bądź Widoczny”, w której Nadleśnictwo Barycz uczestniczy już drugi rok, skupia wspólne działania służ mundurowych idące w kierunku uświadamiania o potrzebie noszenia odblasków, mogących pieszemu uratować życie, a kierowcy ułatwić widzialność innego uczestnika ruchu drogowego. Całość dzisiejszej wizyty uświetniała obecność „żywiej” maskotki Policji  - Koziołka Spoko, wpasowującego się w charakter i tematykę dzisiejszego spotkania.