Wydarzenia Wydarzenia

Wielkie święto w Baryczy

Nadleśnictwo Barycz, pozostając w ścisłej współpracy ze znajdującym się w sąsiedztwie Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, jest zawsze honorowane zaproszeniem do współprzeżywania ważnych dla życia szkoły obchodów.

15 czerwca, Nadleśniczy Wojciech Bomba oraz zastępca Nadleśniczego - Jarosław Stępień mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystości nadania Ośrodkowi imienia Zdzisławy i Stanisława Bytnarów, oraz poświęcenia sztandaru szkoły, pod którym to placówka będzie mogła podkreślać udział w rozlicznych uroczystościach regionu.

Po trzyletnich staraniach, Zdzisława i Stanisław - rodzice „Rudego”, członka Szarych Szeregów, jednego z bohaterów „Kamieni na szaniec”, Aleksandra Kamińskiego zostali patronami szkoły w Baryczy. Bytnarowie byli zasłużonymi dla kraju pedagogami, działaczami podziemia oraz Szarych Szeregów. Stanisław Bytnar początek swojej ścieżki zawodowej rozpoczynał w Niekłaniu kończąc ją, jako pierwszy kierownik Szkoły Specjalnej nr 111 w Warszawie. W czasie wojny prowadził tajne komplety.  Zginął podczas ewakuacji KL Auschwitz, w którym został osadzony w 1943r. Jego żona Zdzisława, zmarła w wieku 93 lat, jako emerytowany nauczyciel.

Tak podniosłym uroczystościom przewodził biskup pomocniczy diecezji radomskiej Piotr Turzyński celebrując mszę świętą w asyście części proboszczów koneckiego dekanatu. W uroczystościach oprócz kadry pedagogicznej Ośrodka, wzięli również udział żyjący krewni rodziny Bytnarów, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz rodzice i opiekunowie 111 podopiecznych placówki.