Hodowla Lasu Hodowla Lasu

HODOWLA LASU

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.
Projektowany i na bieżąco realizowany rozmiar prac z zakresu hodowli lasu w Nadleśnictwie Barycz  na 10-lecie 2008-2017:

Planowany rodzaj czynności

gospodarczej

Obręb

N-ctwo

Barycz

Piła

Powierzchnia [ha]

1

2

3

4

1. Odnowienia i zalesienia otwarte

144,04

433,34

577,38

 w tym:

- halizny, płazowiny, zręby 

10,34

14,85

25,19

- zręby projektowane

133,70

417,73

551,43

- grunty nieleśne

0,76

0,76

2. Odnowienia pod osłoną

89,76

238,18

327,94

 w tym:

- przy rębniach złożonych

67,53

233,02

300,55

- podsadzenia produkcyjne

16,67

2,80

19,47

- dolesienia

5,56

2,36

7,92

3. Poprawki i uzupełnienia

42,71

136,25

178,96

 w tym:

- w uprawach i młodnikach istniejących

0,40

2,98

3,38

- na pow. nowoprojektowanych upraw

42,31

133,27

175,58

4. Wprowadzanie podszytów

2,50

7,10

9,60

5. Pielęgnowanie razem

1183,47

2613,54

3797,01

 w tym:

- pielęgnowanie gleby

263,95

888,45

1152,40

- pielęgnowanie upraw (CW)

438,21

843,23

1281,44

- pielęgnowanie młodników (CP)

481,31

881,86

1363,17

6. Melioracje

227,95

646,95

874,90

 w tym:

- agrotechniczne

227,95

646,95

874,90

- wodne

 

- nawożenie

 

Ponadto zaprojektowano do wykonania bloki upraw pochodnych sosnowych na powierzchni 45,88 ha i świerkowych na powierzchni 8,02 ha.

Z uwagi na istniejące składy gatunkowe drzewostanów w Nadleśnictwie Barycz prowadzona jest w sposób intensywny przebudowa drzewostanów. W ramach ustalania gospodarstw wyodrębniono gospodarstwo przebudowy na łącznej powierzchni 110,37 ha, oprócz tego przyjęto na powierzchni 617,74 ha cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży przekształceniowej.

Przeczytaj więcej na stronie http://www.lasy.gov.pl/nasza-praca/hodowla-lasu