Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna prowadzona przez Lasy Państwowe ma na celu upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z darów lasu oraz budowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników.

Na terenie Nadleśnictwa Barycz znajdują się następujące obiekty edukacji leśnej:

Sala edukacyjno - konferencyjna – całoroczne pomieszczenie edukacyjne w budynku siedziby Nadleśnictwa. Obiekt wyposażono w tablice edukacyjne, książki o tematyce przyrodniczo – leśnej, gry edukacyjne, spreparowane zwierzęta i ptaki, części pni drzew i krzewów występujących na terenie nadleśnictwa. Izba przeznaczona jest  do  prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą.

Punkt edukacji leśnej  - szkółka leśna znajduje się przy drodze wojewódzkiej 728 Końskie – Gowarczów ( w odległości 5 km od Końskich i 1 km od biura nadleśnictwa ).

W miejscu tym organizowane są plenerowe imprezy i zajęcia edukacyjne.