Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna społeczeństwa to działalność pracowników Lasów Państwowych, dzięki której coraz więcej osób ma świadomość ogromnych korzyści, jakie daje ochrona przyrody i obcowanie z naturą.

Zdecydowana większość osób korzystających z leśnych obiektów edukacyjnych to grupy szkolne. Leśnicy szczególnie chętnie zapraszają dzieci i młodzież, wiedząc, że już wkrótce to od młodych ludzi zależeć będzie przyszłość naszych lasów. Młodzi ludzie to również wielcy sprzymierzeńcy leśników piętnujący zachowania będące zmorą polskich lasów, jak choćby zaśmiecanie, czy wypalanie traw wiosną. Jednak coraz częściej nasze lasy odwiedzają także starsi turyści, mający ogromne doświadczenie i wiedzę na temat wykorzystania użytków leśnych. Chętnie także aktywnie korzystają ze zdrowego, leśnego powietrza.

Nadleśnictwo Barycz prowadzi edukację leśną społeczeństwa głównie wśród dzieci i młodzieży w ścisłej współpracy     z placówkami oświatowymi.

Prowadzone są zajęcia w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, jak również w obiektach edukacyjnych nadleśnictwa.

Celem zajęć jest zachęcenie młodego pokolenia do kontaktu z przyrodą, lasem i zaznajomienie ze specyfiką  pracy leśnika.

Dzieci i  młodzież najchętniej uczestniczy w zajęciach terenowych, gdzie mogą z bliska zobaczyć piękno lasu, odetchnąć świeżym żywicznym powietrzem i porównać teoretyczną szkolną wiedzę o przyrodzie z  lasem tętniącym życiem.