Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenach Nadleśnictwa Barycz  zlokalizowane są 2 formy pomnikowe ( 1 obiekt przyrody ożywionej i 1 nieożywionej):

Skałki „Piekło"- garb morfologiczny o długości 100 m i wysokości 10 m zbudowany z piaskowców płytowych.

Pomnik  ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 14/208   Wojewody Świętokrzyskiego    z dnia 4 listopada 2008 r.

 

Grupa drzew  6 dębów bezszypułkowych pomnik ustanowiony na mocy Rozporządzenia

Nr 276/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2001 r.

Wiek ok. 180 lat

Wysokość ok. 28 m                                 

Pierśnica 110 – 190 cm