Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna i sadzonek

Sprzedaż detaliczna – ogólne informacje

Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest w kancelariach leśnictw w pracujące środy w godz. 800 do 1030.

(wykaz leśnictw i leśniczych wraz z telefonami)

(zasady sprzedaży drewna)

Wydatek drewna zakupionego w ramach sprzedaży detalicznej odbywa się w leśnictwach w dniach i godzinach pracy nadleśnictwa (od poniedziałku do piątku, w godz. 700 do 1500).

Wydatek drewna prowadzą leśniczowie i podleśniczowie.

W Nadleśnictwie Barycz dopuszcza się przygotowanie drewna (drobnicy) do zakupu samowyrobem. Osoby zainteresowane samowyrobem drobnicy dopuszcza do pracy w lesie leśniczy lub podleśniczy. Dopuszczenie do pracy w lesie celem pozyskania drewna samowyrobem polega na udzieleniu przez leśniczego lub zastępującego go podleśniczego instruktażu bezpiecznego wykonywania pracy oraz wskazaniu w terenie miejsca pracy.

 

Sprzedaż detaliczna sadzonek prowadzona jest w Biurze Nadleśnictwa od poniedziałku do piątku, w godz. 700 do 1500, po uprzednim uzgodnieniu ilości wybranego asortymentu sadzonek z Leśniczym-Szkółkarzem oraz sporządzeniu przez niego formularza zlecenia sprzedaży sadzonek.

 

Życzymy udanych zakupów.