Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

 

Nadleśnictwo Barycz realizuje plan cięć na lata 2008-2017 w wielkościach przyjętych:

I.                    Użytkowanie rębne i przedrębne masowo:

Użytkowanie

Obręb

Nadleśnictwo

Barycz

Piła

[m3 netto]

[%]

[m3 netto]

[%]

[m3 netto]

[%]

1

2

3

4

5

 

7

Rębne

54781

24,4

180767

59,3

235548

44,5

Przedrębne

169550

75,6

124050

40,7

293600

55,5

Razem

224331

100,0

304817

100,0

529148

100,0

 

II.                  Użytkowanie przedrębne powierzchniowo:

Kategoria

cięć

Powierzchnia [ha]

Obr. Barycz

Obr. Piła

N-ctwo

1

2

3

4

Czyszczenia późne

240,94

413,02

653,96

Trzebieże wczesne

1072,69

1172,64

2245,33

Trzebieże późne

3530,59

2844,56

6375,15

Razem

4844,22

4430,22

9274,44

 

III.                Użytkowanie rębne powierzchniowo według przyjętych form rębni:

Rębnia

Obręb

N-ctwo

Barycz

Piła

Powierzchnia [ha]

IB

133,70

417,73

551,43

IIA

24,33

36,27

60,60

IID

49,78

27,06

76,84

IIIA

92,00

332,64

424,64

IIIB

113,93

384,90

498,83

IVA

6,43

6,43

IVD

19,84

19,84

Razem

413,74

1224,87

1638,61

 

Przeczytaj więcej na: http://www.lasy.gov.pl/nasza-praca/uzytkowanie-lasu