Wydawca treści Wydawca treści

zasoby

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 53 lata, a przeciętna zasobność przekracza 223 m sześć./ha.

Procentowy udział powierzchniowy i miąższościowy wg. gatunków panujących

 

Gatunek

Udział powierzchniowy

Udział miąższościowy

ha

%

tys. m3 brutto

%

Sosna

        11137,93

87,9

2 544,5

89,8

Modrzew

315,24

2,5

88,6

3,1

Świerk

140,23

1,1

25,0

0,9

Jodła

30,82

0,2

2,7

0,1

Buk

17,72

0,1

1,7

0,1

Dąb

148,69

1,2

16,9

0,6

Klon

1,75

0,0

0,4

0,0

Brzoza

623,50

4,9

103,1

3,6

Olsza

257,25

2,0

44,1

1,6

Robinia

2,76

0,0

0,5

0,0

Osika

10,95

0,1

1,9

0,2

Lipa

2,60

0,0

0,5

0,0

Razem

12.689,44

100,0

2 829,9

100,0

 

    Przeciętna zasobność drzewostanów nadleśnictwa – 223 m3/ha

  Przeciętny wiek drzewostanów w nadleśnictwie – 53 lat

 Procentowy udział powierzchni drzewostanów wg klas i podklas wieku

 

Klasa wieku

Pow. [ha]

Udział %

I

1357,87

10,70

II

2247,71

17,71

III

4622,23

36,43

IV

2033,94

16,03

V

1010,75

7,97

VI

329,50

2,60

VII

55,73

0,44

KO,KDO,BP

857,00

6,75

Grunty leśne niezaleśione

174,71

1,38

Razem

12689,44

100

 

Przyjęte wieki rębności dla poszczególnych gatunków

 

Sosna

- 100 lat

Modrzew

- 100 lat

Świerk

-   80 lat

Buk

- 120 lat

Dąb

- 140 lat

Klon

- 120 lat

Brzoza

-   80 lat

Olcha

-   80 lat

Robinia

-   80 lat

Osika

-   50 lat

Lipa

-   80 lat

 

 

Nadleśnictwo Barycz prowadzi gospodarkę na 13464,51 ha (stan na 1.01.2008) powierzchni. Poniżej zestawienie powierzchni nadleśnictwa w rozbiciu na obręby i powierzchnię leśną i nieleśną:

 

Obręb

Powierzchnia leśna (ha)

Powierzchnia  nieleśna i grunty zadrzewione  (ha)

 

Ogółem (ha)

Zalesiona               i niezalesiona

Związana z      gospodarką leśną

1

2

3

4

5

Barycz

6220,2473

193,6450

295,4633

6709,3556

Piła

6468,0367

164,0643

123,0573

6755,1583

Nadleśnictwo

12688,2840

357,7093

418,5206

13464,5139

 

Istotnym elementem zasobów leśnych ponadto są drzewostany, w tym ich składy gatunkowe, struktura wiekowa i pionowa. W Nadleśnictwie Barycz na powierzchni leśnej zalesionej występują drzewostany różnych klas wieku jednakże w zdecydowanej większości z panującą sosną i w III klasie wieku – przedział 41-60 lat, co pokazuje diagram i tabela (wiersz pierwszy zawiera przedziały wiekowe w latach, pozostałe wiersze podają wielkości zajmowanej przez dany gatunek powierzchni w przedziale wiekowym w hektarach):

Gat.

1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

 91-100

101-120

121-140

141 i powyż

KO

KDO

R-m

So

440,84

852,49

1053,38

1233,73

2669,30

926,45

1011,06

768,68

714,34

361,27

319,02

83,88

1,76

669,78

23,10

11129,08

Md

0,59

15,01

1,89

6,77

197,56

68,77

-

-

-

-

-

-

-

20,93

-

311,52

Św

10,10

13,38

19,45

45,55

38,69

3,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130,45

Jd

-

-

-

14,93

-

-

2,23

-

-

-

-

-

-

-

-

17,16

Bk

0,39

-

-

5,87

2,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,62

Db

7,60

13,93

0,23

0,98

36,45

17,05

4,46

0,11

-

-

-

-

-

24,91

-

105,72

Kl

-

-

-

-

1,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,75

Brz

4,26

153,07

56,22

112,59

176,63

72,72

36,77

2,24

0,71

-

1,12

-

-

4,44

-

620,77

Ol

18,29

11,49

21,18

42,43

82,40

26,99

17,94

20,25

-

1,33

0,61

-

-

2,10

-

245,01

Ak

-

-

0,25

-

2,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,76

Os

0,05

1,63

4,79

1,61

2,49

0,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,95

Lp

-

-

-

0,26

2,16

0,05

-

-

-

-

0,36

-

-

-

-

2,83

R-m

482,12

1061,00

1157,39

1464,72

3212,30

1115,69

1072,46

791,28

715,05

362,60

321,11

83,88

1,76

722,16

23,10

12586,62

 

Czytaj więcej na:http://www.lasy.gov.pl/nasza-praca/zasoby-lesne