Edukacja Leśna Edukacja Leśna

   Nadleśnictwo Barycz zaprasza do zgłaszania chęci zorganizowania Zajęć Edukacji Leśnej, na terenie Nadleśnictwa Barycz bądź w placówkach oświatowych. Zajęcia te mogą zostać przeprowadzone w formie interaktywnej przelekcji połaczonej z prezentacją multimedialną, terenowego spotkania z Leśnikiem, bądź zorganizowania stoiska edukacyjno-promocyjnego wzbogacającego przedsięwzięcie ogólnospołeczne.

Zgłoszenie należy kierować w formie informacji zawierającej podstwowe dane zgłaszającego, ilości i wieku uczestników oraz preferowanego tematu zajęć.

Pismo można dostarczyć bezpośrednio do siedziby Nadleśnictwa bądź przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: barycz@radom.lasy.gov.pl