Położenie

Nadleśnictwo Barycz położone jest w północno – zachodniej części województwa świętokrzyskiego oraz południowo – zachodniej części województwa mazowieckiego. Swoim zasięgiem obejmuje powiat konecki (w tym gminy: Gowarczów, Końskie i Stąporków) oraz powiat przysuski (gmina Przysucha). Południowa i zachodnia część Nadleśnictwa przynależy do gminy Końskie, północna do gminy Gowarczów, północno-wschodnia do gminy Przysucha, natomiast południowo – wschodnia do gminy Stąporków.

Projekty i fundusze

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.